Cultuur Onderzoek

Door middel van een cultuuronderzoek meten wij de tevredenheid van uw medewerkers over de organisatiecultuur waarin zij werken. Dit doen wij door uw medewerkers te bevragen op een aantal wetenschappelijk vastgestelde determinanten van ‘cultuurervaring’ zoals de ervaren veiligheid, ervaren steun, ervaren waardering, ervaren transparantie, communicatie, enz. Wij meten de tevredenheid over de organisatiecultuur door uw medewerkers een deze aspecten van hun cultuurbeleving aan te bieden die zij vervolgens kunnen voorzien van een beoordeling. Met onze gebruiksvriendelijke,intuïtieve  en gevalideerde onderzoeksmethode meten wij niet alleen de tevredenheid van uw eindgebruikers, maar ook het belang dat zij hechten aan de verschillende onderdelen van de dienstverlening.

 

Na afloop van het Cultuuronderzoek krijgt u diverse inzichten zoals:

  • De tevredenheid over het beleid dat is opgesteld om een professionele en prettige organisatiecultuur te waarborgen
  • Hoe dit beleid wordt uitgevoerd (nageleefd)
  • Welke onderdelen van het beleid mogelijk dienen te worden aangepast
  • Hoe de beleving kan verschillen in de verscheidene onderdelen van uw organisatie
  • Suggesties en aanbevelingen van uw medewerkers op het gebied van bedrijfscultuur.
  • Desgewenst kan worden ingezoomd op thema’s als angstcultuur, inclusiviteit, pesten, discriminatie, grensoverschrijdend gedrag en meer.

Wij vertellen u graag meer over hoe onze aanpak waardevolle inzichten oplevert. Graag plannen wij een vrijblijvende afspraak in om met u in gesprek te gaan.

 

Maak een afspraak

Een greep uit onze klanten

Belevingsonderzoek gekanteld​

"Kantell doet de ellenlange vragenlijsten in de ban!"


LEUK

De opdrachtgever wilt informatie, de respondent heeft deze informatie. De respondent wilt geen ellenlange vragenlijsten, maar een korte, leuke methode om datgene te delen wat hij/zij belangrijk vindt. Bij Kantell is dat mogelijk!


SNEL
& VALIDE

Onderzoek dat leuk, kort en snel is en ook nog valide? Dat kan bij ons! Respondenten kunnen kwijt wat zij willen en de opdrachtgever krijgt een volledige rapportage met statistisch valide numerieke waarden.


HOGE RESPONS

Omdat de methode als leuk en toegankelijk ervaren wordt, stijgt de kwantitatieve respons. Tevens voert niet alleen de 'schreeuwende minderheid' het woord, maar krijgt de 'zwijgende meerderheid' ook een stem, waardoor de kwalitatieve respons stijgt.

ADVIES

Wij denken graag mee!

Heeft u hulp nodig bij het nadenken over uw onderzoeksvraagstukken?

Wilt u praten over hoe uw organisatie kan profiteren van onze vernieuwende onderzoeksinstrumenten? Wij gaan hierover graag vrijblijvend met u in gesprek. Heeft u vragen over de AVG, ook met betrekking tot uw onderzoek? Bel ons of vul onderstaand formulier in voor een afspraak. Uw informatie wordt vertrouwelijk verwerkt.

    CONTACT

    Een meting doen? Een adviesvraag rondom een van bovenstaande onderzoeken?