Werkdruk Onderzoek

Werkdruk staat voor de door de medewerker ervaren werkdruk. Bij een Werkdrukonderzoek meten wij de werkdruk zoals uw medewerkers die ervaren. Er is ongelooflijk veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar werkdruk, met als uitkomst dat werkdruk van een groot aantal aspecten afhankelijk is. Aspecten die binnen de invloedssfeer liggen van de organisatie en aspecten die daarbuiten liggen. Het Kantell onderzoek baseert zich op wetenschappelijk vastgestelde ‘determinanten’ van werkdruk. Hoewel het onderzoek zich focust op de aspecten van werkdruk waarop de organisatie invloed heeft, worden ook zaken onderzocht waarop de organisatie geen invloed heeft, maar de medewerker des te meer.

 

Wij meten de ervaren werkdruk van uw medewerkers door hen een groot aantal aspecten van hun werkbeleving aan te bieden, die zij vervolgens kunnen voorzien van een beoordeling. Met onze gebruiksvriendelijke en intuïtieve onderzoeksmethode meten wij niet alleen de tevredenheid van uw eindgebruikers, maar ook het belang dat zij hechten aan de verschillende onderdelen van de dienstverlening.

Na afloop van het Werkdrukonderzoek krijgt u diverse inzichten zoals:

 • Hoe uw medewerkers de werkdruk ervaren. Dit kan worden toegespitst op ondermeer:
  • Bedrijfsonderdeel
  • Taak (?)
  • Achtergrondkenmerken (man/vrouw, leeftijdscategorie, functie, enz.)
 • Het belang dat uw medewerkers hechten aan de verschillende oorzaken die werkdruk opleveren. Dit stelt u in staat om te prioriteren (quick wins en diepte investeringen).
 • De verhouding werkdruk-werkplezier

Wij vertellen u graag meer over hoe onze aanpak waardevolle inzichten oplevert. Graag plannen wij een vrijblijvende afspraak in om met u in gesprek te gaan.

 

Maak een afspraak

Een greep uit onze klanten

Belevingsonderzoek gekanteld​

"Kantell doet de ellenlange vragenlijsten in de ban!"


LEUK

De opdrachtgever wilt informatie, de respondent heeft deze informatie. De respondent wilt geen ellenlange vragenlijsten, maar een korte, leuke methode om datgene te delen wat hij/zij belangrijk vindt. Bij Kantell is dat mogelijk!


SNEL
& VALIDE

Onderzoek dat leuk, kort en snel is en ook nog valide? Dat kan bij ons! Respondenten kunnen kwijt wat zij willen en de opdrachtgever krijgt een volledige rapportage met statistisch valide numerieke waarden.


HOGE RESPONS

Omdat de methode als leuk en toegankelijk ervaren wordt, stijgt de kwantitatieve respons. Tevens voert niet alleen de 'schreeuwende minderheid' het woord, maar krijgt de 'zwijgende meerderheid' ook een stem, waardoor de kwalitatieve respons stijgt.

ADVIES

Wij denken graag mee!

Heeft u hulp nodig bij het nadenken over uw onderzoeksvraagstukken?

Wilt u praten over hoe uw organisatie kan profiteren van onze vernieuwende onderzoeksinstrumenten? Wij gaan hierover graag vrijblijvend met u in gesprek. Heeft u vragen over de AVG, ook met betrekking tot uw onderzoek? Bel ons of vul onderstaand formulier in voor een afspraak. Uw informatie wordt vertrouwelijk verwerkt.

  CONTACT

  Een meting doen? Een adviesvraag rondom een van bovenstaande onderzoeken?

  © 2024 Kantell | KVK 71140174 | Kantell verwerkt persoonsgegevens conform de AVG/GDPR | Kantell’s servers waarop verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt zijn ISO 27001 gecertificeerd | Privacyverklaring