Hybride Werken

Hybride werken staat voor de werkvorm waarmee zowel vanuit huis als op kantoor gewerkt wordt. Hoe ervaren uw medewerkers dat? En uw leidinggevenden? En uw klanten, cq. eindgebruikers?

Bij een Hybride werken onderzoek meten wij de tevredenheid van uw medewerkers over deze werkvorm en desgewenst ook die van uw managers en klanten.

Dit doen wij door deelnemers aan het onderzoek een groot aantal belevingsaspecten aan te bieden die zij kunnen voorzien van een tevredenheidsscore. Vaste domeinen zijn: ondersteuning (onder meer ICT, ARBO), maar ook sociale cohesie (waardering, teamgevoel), ervaren productiviteit, ervaren innovativiteit, gevoel van autonomie, enz. Door middel van een extra module kan door middel van KPI’s gemeten worden hoe zaken als productiviteit, klantgerichtheid, etc. zich ontwikkelen.

 

Na afloop van een Hybride werken onderzoek krijgt u diverse inzichten zoals:

 • Algemene tevredenheid met het werk en de organisatie
 • Gedetailleerde tevredenheid met ondersteuning op tal van gebieden
 • Gedetailleerde tevredenheid met eventuele financiële compensaties (wanneer van toepassing)
 • Gedetailleerde tevredenheid met (psycho-)sociale aspecten van het werk zoals:
  • Team Gevoel
  • Waardering door collega’s
  • Waardering door leidinggevenden
  • Motivatie
  • Betrokkenheid
  • Loyaliteit
  • Work-life balance
  • En nog veel meer.

Deze inzichten helpen u om uw medewerkers betrokken te houden en uw prestaties te verbeteren. Wij helpen u desgewenst om de resultaten goed te  borgen.

 

Maak een afspraak

Een greep uit onze klanten

Belevingsonderzoek gekanteld​

"Kantell doet de ellenlange vragenlijsten in de ban!"


LEUK

De opdrachtgever wilt informatie, de respondent heeft deze informatie. De respondent wilt geen ellenlange vragenlijsten, maar een korte, leuke methode om datgene te delen wat hij/zij belangrijk vindt. Bij Kantell is dat mogelijk!


SNEL
& VALIDE

Onderzoek dat leuk, kort en snel is en ook nog valide? Dat kan bij ons! Respondenten kunnen kwijt wat zij willen en de opdrachtgever krijgt een volledige rapportage met statistisch valide numerieke waarden.


HOGE RESPONS

Omdat de methode als leuk en toegankelijk ervaren wordt, stijgt de kwantitatieve respons. Tevens voert niet alleen de 'schreeuwende minderheid' het woord, maar krijgt de 'zwijgende meerderheid' ook een stem, waardoor de kwalitatieve respons stijgt.

ADVIES

Wij denken graag mee!

Heeft u hulp nodig bij het nadenken over uw onderzoeksvraagstukken?

Wilt u praten over hoe uw organisatie kan profiteren van onze vernieuwende onderzoeksinstrumenten? Wij gaan hierover graag vrijblijvend met u in gesprek. Heeft u vragen over de AVG, ook met betrekking tot uw onderzoek? Bel ons of vul onderstaand formulier in voor een afspraak. Uw informatie wordt vertrouwelijk verwerkt.

  CONTACT

  Een meting doen? Een adviesvraag rondom een van bovenstaande onderzoeken?

  © 2024 Kantell | KVK 71140174 | Kantell verwerkt persoonsgegevens conform de AVG/GDPR | Kantell’s servers waarop verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt zijn ISO 27001 gecertificeerd | Privacyverklaring